Ringar

Ringar passar in i livets alla tillfällen. Vi hjälper dig designa och forma en ring som passar dig och din stil. Vi arbetar i samtliga ädla metaller, med stenar och pärlor. Välkommen för att få inspiration.

Vid bedömning av en diamant används de s k fyra C:na; cut, color, clearity & carat.

Klarhetsskala
LC=Loupe clean, luppren. (Fri från inneslutningar)
VVS=Very very small inclusions.(Väldigt, väldigt små inneslutningar)
VS=Very small inclusions. (Väldigt små inneslutningar)
SI=Small inclusions. (Små inneslutningar)
I=Inclusions.(Inneslutningar, synliga för blotta ögat)

Slipning
Slipning av diamanten gör man för att fånga och reflektera ljuset på ett tilltalande sätt och ge ädelstenen dess glittrande utseende.

Slät fattning
Innebär att smyckets sten sänkts ner och omsluts helt av metallen.

Fadenfattning
Betyder att stenarna infattas på rad i en försänkning.

Stjärnfattning
Betyder att försänkningen har formen av en stjärna med stenen i mitten.

Rombfattning
Här är försänkningen en romb med stenen i mitten.

Liljeroths Juvelform by PLD i City

 

Comments are closed.